Wat is de makelaar of verkoper verplicht om te melden?

De meldingsplicht van de verkoper houdt in dat de verkoper gebreken waarvan hij/zij op de hoogte is, onmiddellijk aan de potentiële kopers moet melden. Dit geldt niet voor gebreken die voor de koper duidelijk zichtbaar zijn. De verkoper moet ook de rechten van anderen op zijn perceel aan een potentiële koper melden. De potentiële koper wordt aldus op de hoogte gebracht van de staat van onderhoud van het onroerend goed voordat hij tot de koop ervan overgaat. De volgende punten behoren tot de mededelingsplicht van de verkoper: gebreken aan de badkamer en/of keuken, lekkages, aanschrijvingen van de gemeente of andere autoriteiten, parkeerplaatsen op het appartementsterrein, verbouwplannen van de buren, afwijkende eigendomsgrenzen en recht van overpad. De mededelingsplicht van de verkopende partij heeft tot doel de kopende partij zoveel mogelijk informatie over het onroerend goed te verstrekken, zodat deze met kennis van zaken een beslissing kan nemen over de aankoop van een onroerend goed.